O projekte > Akcie
Prijatie ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom
 12. október 2015, 19:03 | Autor: admin

Dňa 21. augusta sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskejj súťaže Fotografia Očami Detí. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler privítal vo svojom úrade súťažiacich, ale aj organizátorov tohto úspešného projektu.

\"\"

Počas stretnutia sa minister Draxler oboznámil s priebehom 9. ročníka súťaže FOD, ktorá sa konala pod jeho záštitou. Ocenenou bola (v zastúpení) víťazka súťaže FOD Adriana Rončáková z Lokca. Minister sa zaujímal aj o záľuby súťažiacich, ich záujem o fotografiu, fotografovanie a plány do budúcna

Autor súťaže Fotografia očami detí učiteľ a školský špeciálny pedagóg Ľuboš Lukáč informoval ministra o vzniku celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Samotná iniciatíva predstavuje 13 projektov, ktoré realizuje centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  v Sabinove v spolupráci s mestom Prešov. Tie sú určené nadaným a talentovaným žiakom základných škôl, gymnázií a stredných škôl. Spomedzi množstva úspešných projektov môžeme spomenúť: IQ kids, IQáčik - logické sústredenie, Fotografia očami detí, Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, odborné semináre Rozumieme nadaným, či projekt amatérskych fotografov pod názvom Mladý fotograf. 

Projekty sú určené vo veľkej miere žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Ich cieľom je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadnaia a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Osobitne veľký dôraz kladieme na na harmonický osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálnu charakteristiku i sociálne vzťahy. V závere stretnutia požiadal Lukáč ministra školstva Draxlera o vyjadrenie podpory a pomoci pri realizácii projektov iniciatívy Rozumieme nadaným, o ktorých viac sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.rozumiemenadanym.sk.

\"\"

V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžeš obrátiť na našu technickú podporu. Viac informácií najdeš v položke
KONTAKTY.
Všetky akcie

Predchádzajúce kolo
FOD 12.ročník
01. november - 30. jún 2018
Copyright © 2008 – 2014 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Powered by inActive System | Developed by Fineway Studios (Dark Insanity Style 12’) | Hosting od WebSupport.sk